{"word":"obligatiune","explain_word":"Valoare mobiliar\u0103 emis\u0103 cu dob\u00e2nd\u0103 prin care emitentul se oblig\u0103 s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 de\u0163in\u0103torului, la anumite \u00eentervale de timp, o anumit\u0103 sum\u0103 de bani, numit\u0103 cupon, precum \u015fi s\u0103 restituie principalul la maturitate."}